KHUI RƯỢU VANG TỰ ĐỘNG

Bộ khui rượu vang tự động gồm:

  • Thiệt bị khui tự động bao gồm dây sạc
  • Phểu rót rượu
  • Dao thiết cắt màng bạc bọc quanh nút
  • Nút chân không
  • Nút canh
BÁO GIÁ NGAY ZALO FACEBOOK
0902995534